Encontros de Transferencia e Innovación

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) organiza os Encontros de Transferencia e Innovación. Con estes encontros, engádese unha nova peza ao Programa IGNICIA: a transferencia inversa. A diferenza do programa de proba de concepto, onde partimos dos resultados das investigacións para achegalos ao mercado, aquí o elemento catalizador son as necesidades cada vez máis complexas do tecido empresarial.

Os centros de coñecemento do Sistema Galego de I+D+i teñen numerosas capacidades científico-tecnolóxicas con potencial para dar resposta a estes retos a través de solucións innovadoras. Para conseguilo, é clave a adopción dun papel tractor por parte do tecido empresarial, dando a coñecer as súas problemáticas e desafíos concretos.

Os Encontros de Transferencia e Innovación, que forman parte das actividades do Programa IGNICIA, buscan identificar esas necesidades e capacidades como primeiro paso para activar colaboracións que culminen en procesos exitosos de valorización e transferencia.

Cada sesión parte dunha contextualización a nivel galego e global dos diferentes retos abordados. Preséntanse as capacidades potenciais dos centros de coñecemento, casos de éxito de empresas líderes e debátese sobre como desenvolver solucións innovadoras dende a colaboración entre os axentes do Sistema Galego de I+D+i.

Primeiro ciclo de encontros: transferencia e innovación ante os retos ASG (abril-xullo 2021)

O primeiro ciclo de Encontros de Transferencia e Innovación articúlase arredor dos retos ASG (Ambientais, Sociais e de Goberno Corporativo): Economía do Carbono e Economía Circular.

Máis información a través do email en centros.gain@xunta.gal e no teléfono 981 957 012.