Encontros de Transferencia e Innovación

Os centros de coñecemento do Sistema Galego de I+D+i teñen numerosas capacidades científico-tecnolóxicas con potencial para atender a demanda empresarial, a través do desenvolvemento de proxectos de I+D+i colaborativa. Para catalizar este proceso, resulta clave a adopción dun papel tractor por parte do tecido empresarial, dando a coñecer as súas problemáticas e desafíos concretos.

Os Encontros de Transferencia e Innovación do Programa Ignicia son un espazo de diálogo e interacción entre empresas e centros de coñecemento do Sistema Galego de I+D+i. O seu obxectivo é activar relación de colaboración que culminen en procesos exitosos de valorización e transferencia.

Histórico de accións realizadas