Encontros de Transferencia e Innovación

A Axencia Galega de Innovación organiza os Encontros de Transferencia e Innovación. Con estes encontros, engádese unha nova peza ao Programa Ignicia: a transferencia inversa. A diferenza da iniciativa de Proba de Concepto, onde partimos dos resultados das investigacións para achegalos ao mercado, aquí o elemento catalizador son as necesidades cada vez máis complexas do tecido empresarial.

Os centros de coñecemento do Sistema Galego de I+D+i teñen numerosas capacidades científico-tecnolóxicas con potencial para dar resposta a estes retos a través de solucións innovadoras. Para conseguilo, é clave a adopción dun papel tractor por parte do tecido empresarial, dando a coñecer as súas problemáticas e desafíos concretos.

Os Encontros de Transferencia e Innovación, que forman parte das actividades do Programa Ignicia, buscan identificar esas necesidades e capacidades como primeiro paso para activar colaboracións que culminen en procesos exitosos de valorización e transferencia.

Cada sesión parte dunha contextualización a nivel galego e global dos diferentes retos abordados. Preséntanse as capacidades potenciais dos centros de coñecemento, casos de éxito de empresas líderes e debátese sobre como desenvolver solucións innovadoras dende a colaboración entre os axentes do Sistema Galego de I+D+i.

O primeiro ciclo de Encontros de Transferencia e Innovación tivo lugar en 2021 e articulouse ao redor dos retos ASG (Ambientais, Sociais e de Goberno Corporativo); en concreto, un deles tratou sobre o clima e a economía do carbono, poñendo o foco no reto climático para o sector loxístico e o sector agroalimentario, e o outro centrouse na economía circular e os materiais, incidindo no reto circular no sector téxtil e no sector da construción. Está previsto que en 2023 se celebre un novo encontro sobre materiais innovadores.

Máis información

  • No enderezo electrónico centros.gain@xunta.gal
  • No teléfono 981 957 012