Premios Galicia de Innovación e Deseño 2020

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación (Gain), convoca a primeira edición dos Premios Galicia de Innovación e Deseño para recoñecer o labor das persoas e empresas que están a contribuír significativamente ao desenvolvemento económico e social en Galicia a través da innovación e o deseño.

Con estes galardóns búscase destacar as mellores prácticas para que sirvan de exemplo a todo o tecido empresarial galego, poñendo de relevo como a innovación e o deseño cumpren un papel esencial para mellorar a competitividade das empresas e, en definitiva, a calidade de vida das persoas.

Categorías

Sección innovación

A sección específica destes galardóns que recoñecerá as persoas e empresas coas traxectorias e prácticas de innovación máis destacadas conta con tres categorías:

  • Traxectoria innovadora: 15.000€ Empresarios e profesionais cunha traxectoria de alomenos dez anos na que a innovación fose unha das súas características relevantes.
  • Pequena e mediana empresa: 15.000€ Pemes con demostrada actividade innovadora durante alomenos os últimos cinco anos.
  • Gran empresa: carácter honorífico Grandes empresas cunha actividade innovadora ao longo de, como mínimo, a última década.

Sección deseño

A sección específica destes galardóns que recoñecerá as persoas e empresas que mellor representen a contribución do deseño galego á innovación conta con tres categorías:

  • Profesionais: 15.000€ Profesionais do deseño (persoas físicas ou equipos de profesionais) cunha traxectoria de alomenos dez anos de recoñecido prestixio no sector.
  • Deseñadores/as mozos/as: 15.000€ Creadores de ata 35 anos de idade cunha traxectoria profesional inferior a dez anos.
  • Empresas: carácter honorífico Empresas consolidadas que incorporasen o deseño a súa estratexia empresarial ao longo de, como mínimo, a última década.

Prazo

O prazo de presentación de candidaturas permanecerá aberto ata o 9 de decembro de 2020.

Requisitos

Poderán ser candidatas as persoas físicas e as persoas xurídicas que teñan polo menos un establecemento permanente en Galicia, validamente constituído e que manteña a súa actividade.

As candidaturas da categoría «Traxectoria innovadora» da sección de innovación do certame, así como as das categorías «Profesionais» e «Deseñadores/as mozos/as» da sección de deseño, deberán contar, como mínimo, con dous avais de persoas de recoñecido prestixio nos ámbitos da innovación e do deseño, respectivamente.

Un mesmo candidato poderá propoñerse para unha ou varias categorías dos premios, para o que é imprescindible enviar unha proposta de solicitude diferente e completa, con toda a documentación requirida, para cada categoría presentada.

Proceso de presentación e documentación

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Xurado

Seguindo o Artigo 10 da Convocatoria dos Premios, a avaliación das candidaturas levarase a cabo por dous xurados. Os premios de innovación serán avaliados polo Xurado de Innovación e haberá un Xurado de Deseño, para as diferentes categorías dos premios de deseño.

A resolución co nomeamento do xurado está dispoñible nesta ligazón (pdf).

Detalle das bases e do procedemento

As bases reguladoras completas e os detalles do procedemento e da documentación a presentar poden consultarse no anuncio publicado no DOG do 8 de outubro de 2020.

Tamén pode consultarse un resumo das mesmas nesta ligazón (pdf).

Contacto

  • Área de Centros da Axencia Galega de Innovación
  • centros.gain@xunta.gal
  • +34 881 999 120