Programa D’tec

Fomento das vocacións científico-tecnolóxicas

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) apoia accións para o fomento de vocacións científico-tecnolóxicas entre a xuventude a través de actividades no Parque Tecnolóxico de Galicia- Tecnópole, no Centro de Computación de Galicia (CESGA) e tamén coa colaboración con distintas entidades como a Fundación Eduardo Pondal.

GAIN amplía o seu ámbito de actuación con novas actividades no Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño co programa D’tec e no marco da Civil UAV’s Initiative co programa Voando alto, sumando vocacións.

Que é D’tec?

D’tec é un programa da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN) e do CIS Tecnoloxía e Deseño, para o fomento das vocacións científico-tecnolóxicas dirixido a estudantes de primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos e a toda a comunidade educativa de Galicia (alumnado, xuventude, profesorado e familias).

O CIS Tecnoloxía e Deseño é un centro tecnolóxico que ten a misión de aumentar a capacidade de innovación da industria galega. Como centro tecnolóxico especializado no deseño e a tecnoloxía, debe sumarse á demanda e contemplar entre os seus obxectivos fomentar o interese e a vocación da xuventude pola ciencia e a tecnoloxía nos seus ámbitos de coñecemento (Deseño, Tecnoloxías de Realidade Virtual, Realidade Aumentada e 3D, Industria 4.0 etc). Por todo iso, desenvolveuse o programa D’tec.

Programación de actividades

No marco desta iniciativa vanse organizar diferentes accións para poñer en valor a importancia da innovación, a ciencia e a tecnoloxía como unha das claves para o desenvolvemento de Galicia.

Entre as actividades previstas contémplanse espectáculos, talleres e proxectos para as aulas.

Todas as actividades son gratuítas.

Próximas actividades

O CIS Tecnoloxía e Deseño organiza dúas novas actividades para realizar nas aulas dos centros educativos:

  • Proxecto escolar “Creación de Mundos AR e VR”. Este proxecto está dirixido a estudantes dos últimos cursos de Educación Primaria (5º-6º).
  • Proxecto escolar “Redeseñando o mundo”. Este proxecto está dirixido a estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria (1º-4º).

O prazo de inscrición estará aberto ata o 3 de marzo de 2021.

Máis información: https://www.cistecnoloxiaedeseno.gal/proxectos-escolares/

Actividades realizadas

De outubro a decembro de 2019 organizáronse talleres e espectáculos nos que se contou coa participación de máis de 1.100 alumnos de 18 centros educativos:

  • Taller D’tec “Deseñando o Futuro” (8 de outubro de 2019).
  • Taller D’tec “Mundos Virtuais” (22 de outubro de 2019).
  • Taller D’tec “Aumentando a Realidade” (12 de novembro e 17 de decembro de 2019)
  • Talleres D’tec UDCiencia (4-8 novembro 2019).
  • Espectáculo D’tec “O futuro é hoxe” (11 outubro | 18 outubro | 15 novembro |13 decembro 2019).

Para máis información sobre estas actividades pódese consultar o documento D’tec dispoñible nesta ligazón (pdf).

A situación provocada pola COVID-19 non permitiu levar a cabo varias actividades previstas para o 2020.