Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados

Programa: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia.
Data de publicación DOG: 13-08-2019
Código do procedemento: IN845A
Prazo de presentación de solicitudes: 1 mes a partir do día seguinte á data de publicación no DOG.
Eido estratéxico: RIS3 – Programa GALICIA TRANSFIRE. Apoio á transferencia do coñecemento ao mercado.

Documentación e ligazóns

Documentación xustificativa para o pagamento das axudas