Proxectos europeos

O Programa de Deseño para a Innovación 2020 aproveita a experiencia acumulada pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) en dous proxectos europeos iniciados entre 2017 e 2018: Design4Innovation e User-Factor.

A participación nestas dúas iniciativas —xunto con entidades doutros 9 países– garanten para Galicia un contacto permanente coas tendencias e as prioridades no eido do deseño na UE.

Ambos os dous proxectos teñen como eixe central a promoción do deseño como ferramenta ao servizo das pemes para a innovación centrada no usuario, cada unha delas desde un enfoque diferente.

Design4Innovation

O proxecto Design4Innovation impulsa o desenvolvemento de plans de acción para mellorar a competitividade das pemes europeas a través dun uso estratéxico do deseño. Ademais, busca a integración de instrumentos de apoio ao diseño nos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional [FEDER].

As actuacións que se están levando a cabo desde xaneiro de 2017 no marco do proxecto céntranse no intercambio interrexional de coñecemento para identificar as mellores prácticas nestes eidos.

O reto establecido cara ao final do ano 2021 cífrase en 2.000 pemes beneficiadas por instrumentos de apoio (tanto financeiros como non financeiros) para ofrecer produtos e servizos máis innovadores, fáciles de usar e rendibles ao mercado, a través da aplicación do deseño.

O orzamento do Design4Innovation ascende a 1,8 millóns de euros, financiados polo Programa Interreg Europe. Nel participan, ademáis de Galicia a través de GAIN, entidades doutras sete rexións europeas: BCD-Centro de Deseño de Barcelona, PDR [Universidade Metropolitana de Cardiff, Reino Unido], Flanders Innovación & Emprendemento [Bélxica], KEPA-Centro de Negocios e Desenvolvemento Cultural [Grecia], Axencia de Investimento e Desenvolvemento de Letonia, Axencia Cultural de Valletta [Malta] e Marshal’s Office da rexión de Silesia [Polonia].

User Factor

O obxectivo do proxecto User Factor é fortalecer a innovación na Área Atlántica transferindo modelos de programas de apoio ao deseño entre axencias rexionais de innovación.

Iniciado a principios de 2018, céntrase na participación de 200 pemes dos países socios en 8 programas de apoio ao deseño, involucrando sempre ao usuario no desenvolvemento de concepto e na proba de prototipos.

User Factor, que desenvolverá o seu plan de acción ata finais de 2021, conta cun orzamento de 2 millóns de euros financiados polo Programa Interreg da Área Atlántica.

A través de workshops de intercambio de coñecemento, os socios do proxecto traballan na identificación de boas prácticas en apoio ao deseño e a innovación, no desenvolvemento de programas piloto usando a metodoloxía do deseño de servizos e na implementación destes nas 200 pemes participantes.

Ademais de GAIN, en representación de Galicia, participan entidades doutras sete rexións europeas: Innovalia [Euskadi], PDR [Universidade Metropolitana de Cardiff, Reino Unido], Scottis Enterprise [Reino Unido], Enterprise Ireland [Irlanda], Departamento de Finanzas de Irlanda do Norte, Cámara de Comercio e Industria da Bretaña [Francia] e Sociedade Portuguesa de Innovación.