Plans anteriores

Aquí podes acceder aos Plans galegos de I+D+i anteriores:

Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento (I2C)

O Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento (I2C) foi o instrumento de planificación e coordinación das políticas en materia de investigación, transferencia, valorización e innovación en Galicia no quinquenio 2011-2015.