Plans anteriores

Aquí podes acceder aos Plans galegos de I+D+i anteriores:

RIS3 Galicia 2014-2020:

A RIS3 de Galicia foi a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, que estableceu as prioridades de investimento en I+D+i da Xunta para o periodo 2014-2020. Esta folla de ruta das políticas de innovación da nosa comunidade foi froito da esixencia da Comisión Europea a todas as rexións europeas de definir as súas prioridades de gasto en I+D+i para este periodo e dun proceso participativo no que interviron os principais axentes do Sistema Galego de Innovación coordinados pola Axencia Galega de Innovación (GAIN).

A RIS3 estableceu tres retos que marcaron a especialización intelixente en Galicia no periodo 2014-2020:

  1. Novo modelo de xestión dos recursos naturais e culturais baseado na innovación.
  2. Novo modelo industrial sustentado na competitividade e o coñecemento.
  3. Novo modelo de vida saudable cimentado no envellecemento activo da poboación.

Máis información: