Servizos

A Materioteca de Galicia presta servizos a dous colectivos prioritarios:

 • Os profesionais implicados na procura de solucións innovadoras para empresas —fundamentalmente deseñadores de todos os ámbitos, enxeñeiros e arquitectos – e tamén os estudantes, en calidade de futuros profesionais deste ámbito.
 • Os investigadores, técnologos e xestores de transferencia vinculados a entidades de I+D e a empresas innovadoras do campo dos materiais.

A oferta de servizos que fai posibles estes beneficios está deseñada desde un enfoque dinámico, é dicir, que se irá optimizando en función da demanda:

1. Espazo expositivo con acceso a base de datos

O núcleo da Materioteca de Galicia é a exposición de materiais innovadores e sustentables, deseñada como un espazo flexible de inspiración e traballo.
Consta, en primeiro lugar, dunha colección física de mostras, composta por:

 • Materiais creados en Galicia. Incorpóranse a través dun labor continuado de vixilancia tecnolóxica sobre patentes rexistradas e de contacto directo coas entidades de I+D e as empresas galegas con actividade en innovación en materiais.
 • Materiais cedidos por Material Connexion Bilbao. Exponse 150 mostras procedentes do seu arquivo de máis de 1500 referencias, que se van renovando periodicamente, seleccionados en función do seu potencial interese para os sectores industriais galegos.

Cada material está debidamente clasificado e documentado. Exponse nunha tabliña na que se inclúe unha mostra e a descrición das súas características, propiedades e aplicacións.

A exposición de mostras físicas complétase cun punto de acceso á base de datos dixital de Material Connexion, con máis de 7.000 referencias e que se actualiza con 40 novos materiais cada mes, seleccionados por un xurado internacional de expertos.

2. Vixilancia tecnolóxica e difusión de materiais galegos

A incorporación de materiais creados en Galicia é unha das maiores prioridades da Materioteca de Galicia, así como a súa máxima difusión a nivel internacional.

Para logralo, realízase un labor continuado de vixilancia tecnolóxica sobre patentes rexistradas e mantense un contacto directo coas entidades de I+D e as empresas galegas con actividade en innovación en materiais.

Tras catalogalos adecuadamente, aqueles materiais que cumpren cos criterios de innovación, sustentabilidade e dispoñibilidade:

 • Son propostos para a súa incorporación á base de datos internacional de Material Connexion. A Materioteca de Galicia quere funcionar como promotora da internacionalización da innovación en materiais feita en Galicia mediante a súa inclusión na base de datos de referencia a nivel global.
 • Difúndense na Enterprise Europe Network a través de Galactea Plus, o consorcio que lle dá cobertura a esta rede no noroeste de España. Trátase da maior rede do mundo de información e asesoramento a pemes para promover a súa competitividade a nivel internacional, con máis de 600 entidades de máis de 60 países, o que ofrece unha proxección moi importante.

Acceso a catálogo de materiais creados por entidades de I+D e empresas galegas (proximamente).

3. Dinamización con grupos de interese e punto de contacto

A Materioteca de Galicia quere exercer un papel proactivo para atraer e interconectar a todos os axentes do ecosistema de materiais de Galicia.

A este obxectivo responde a organización de visitas á materioteca para que todos os grupos de interese teñan ocasión de coñecer as súas instalacións e os servizos que ofrece:

 • As entidades de I+D (grupos de investigación, centros tecnolóxicos, empresas) que están a innovar en materiais.
 • As empresas, a través dos clústers, como potenciais usuarias de novos materiais.
 • As asociacións de profesionais do deseño.

Isto compleméntase coa función da materioteca como punto de contacto, coa misión de conectar oferta de materiais con demanda de aplicacións nas empresas, primando o papel dos profesionais do deseño como vehículo.

Para logralo, a materioteca está aberta á recepción de consultas realizadas por empresas e deseñadores en relación con retos industriais para os que os novos materiais poden representar unha solución. Isto permite:

 • Detectar novas necesidades nas empresas para promover procesos de transferencia. A materioteca funciona como intermediaria trasladando as consultas aos organismos de investigación e tamén ás empresas que innovan en materiais.
 • Establecer unha rede de colaboradores estable cos centros e empresas que innovan en materiais para buscar sinerxías e sistematizar o intercambio de coñecemento.

4. Networking e divulgación

A Materioteca de Galicia ten como misión facer accesible o coñecemento sobre novos materiais mediante accións de divulgación e experimentación que á súa vez sirvan como punto de encontro e colaboración para os axentes do ecosistema galego de materiais.

O formato son xornadas de traballo nas instalacións da materioteca organizadas en dúas partes:

 • Unha sesión divulgativa na que os centros de coñecemento e empresas innovadoras no ámbito dos materiais presentan os seus últimos avances.
 • Un taller no que investigadores, deseñadores e empresas traballan en grupos multidisciplinares baixo a metodoloxía do design thinking co obxectivo de explorar novos usos, aplicacións e oportunidades de mellora sobre materiais.

Estas citas son fundamentais para obter todo o potencial dos novos materiais concibidos en Galicia. O intercambio de coñecemento e a experimentación favorecen a hibridación, identificando as posibles aplicacións e posibilidades de uso dun material máis aló do inicialmente concibido polo seu fabricante e descubrindo novas oportunidades de negocio e mercados.

Próxima cita: Novembro: Materiais innovadores para packaging.