Información de contacto

oportunius.gain@xunta.gal
+ 34 981 957 000
Axencia Galega de Innovación – GAIN
Rúa Airas Nunes, s/n
15702 Santiago de Compostela