Institucións de acollida

O programa Oportunius está aberto á incorporación a entidades de investigación de todo o Sistema de Ciencia e Innovación de Galicia.

Actualmente, as institucións de acollida son:

Poderían ser tamén institucións de acollida de investigadores ERC:

  • Os 5 centros de investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas [CSIC] en Galicia.
  • Os 3 institutos públicos de investigación sanitaria de Galicia.
  • Outros centros de investigación públicos e privados.