Impulso da oportunidade ERC

O Programa Oportunius ofrece o impulso necesario para chegar ás axudas do European Research Council – ERC e incentivospara as persoas investigadoras que xa teñan conseguida unha axuda ERC e elixen Galicia para desenvolver o seu proxecto científico.

O ERC concede axudas a longo prazo a persoal investigador excelente para levar a cabo proxectos de alto impacto na fronteira do coñecemento, capaces de contribuír a afrontar os grandes retos globais e de garantir a competitividade científica europea. Estas axudas, dotadas con 16.600 millóns de euros no período 2021-2027, son estratéxicas para a Unión Europea, polo que están contempladas no Programa Horizon Europe.

Tipos de axudas ERC

O ERC contempla diferentes modalidades de axuda en función do perfil da persoa investigadora que presenta a súa candidatura a título individual, coa liberdade posterior de formar o seu equipo. Poden ser solicitadas por persoas de calquera nacionalidade, sempre que se destinen a desenvolver o seu proxecto en institucións de países membros da Unión Europea ou asociados.

  • Advanced Grants – para persoal investigador con excelente historial de logros científicos nos últimos 10 anos e un perfil excepcional de liderado en termos de orixinalidade e impacto da súa investigación. Axuda de 2,5 M€ a 5 anos (ampliable a 3,5 M€).
  • Consolidator Grants – para persoal investigador con entre 7 e 12 anos de experiencia posdoutoral, probas de independiencia e madureza científica e unha proposta de investigación excelente. Axuda de 2 M€ a 5 anos (ampliable a 2,75 M€).
  • Starting Grants – para persoal investigador con entre 2 e 7 anos de experiencia posdoutoral, elevado potencial de independencia e madureza científica e unha proposta de investigación excelente. Axuda de 1,5 M€ a 5 anos (ampliable a 2 M€).

Ao marxe desta tipoloxía de axudas, que son as principais, existen outras modalidades complementarias para abordar grandes proxectos consorciados e procesos de transferencia de coñecemento:

  • Synergy Grants – para equipos de entre dous e catro persoas investigadoras que presenten capacidades complementarias na resolución de grandes retos científicos, imposibles de abordar a través de proxectos de liderado individual. Axuda de 10 M€ a 6 anos (ampliable a 14 M€).
  • Proof-of-Concept – para persoal investigador beneficiario de calquera das modalidades anteriores que queiran dar un paso máis aproximando os resultados do seu proxecto ao mercado mediante unha proba de concepto. Axuda de ata 150.000 € a 18 meses.

Convocatorias ERC 2022

Convocatoria Data de apertura Data límite
Advanced Grants | ERC-2022-AdG 20/01/2022 28/04/2022
Proof of Concept Grants | ERC-2022-PoC2 16/11/2021 15/02/2022
19/05/2022
29/09/2022

Convocatorias ERC 2023

Convocatoria Data de apertura* Data límite*
Starting Grants | ERC-2023-StG 12/07/2022 25/10/2022
Consolidator Grants | ERC-2023-CoG 28/09/2022 02/02/2023
Advanced Grants| ERC-2023-AdG 08/12/2022 23/05/2023
Synergy Grants| ERC-2023-SyG 13/07/2022 08/11/2022
Proof of Concept Grants | ERC-2023-PoC 20/10/2022 24/01/2023
20/04/2023
14/09/2023

*Estas datas son informadas polo ERC. Poden ser obxecto de modificación. Actualización permanente na páxina web do European Research Council.