Impulso da oportunidade ERC

O programa Oportunius ofrece o impulso necesario para chegar ata o programa do European Research Council – ERC e incentivos para aqueles/as que xa o conseguiron e que elixen Galicia para desenvolver o seu proxecto científico.

O ERC concede axudas a longo prazo a investigadores/as excelentes para levar a cabo proxectos de alto impacto na fronteira do coñecemento, capaces de contribuír a afrontar os grandes retos globais e de garantir a competitividade científica europea. Estas axudas, dotadas con 13.100 millóns de euros no período 2014-2020, son estratéxicas para a Unión Europea, polo que están contempladas no eixe Ciencia Excelente do programa Horizon 2020.

Tipos de axudas ERC

O ERC contempla diferentes modalidades de axuda en función do perfil do/a investigador/a que presente a súa candidatura a título individual, coa liberdade posterior de formar o seu equipo. Poden ser solicitadas por persoas de calquera nacionalidade, sempre que se destinen a desenvolver o seu proxecto en institucións de países membros da Unión Europea ou asociados.

  • Advanced Grants – para investigadores principais cun excelente historial de logros científicos nos últimos 10 anos e un perfil excepcional de liderado en termos de orixinalidade e impacto da súa investigación. Axuda de 2,5 M€ a 5 anos (ampliable a 3,5 M€).
  • Consolidator Grants – para investigadores principais con entre 7 e 12 anos de experiencia despois de doutorarse, probas de independiencia e madurez científica e unha proposta de investigación excelente. Axuda de 2 M€ a 5 anos (ampliable a 2,75 M€).
  • Starting Grants – para investigadores principais con entre 2 e 7 anos de experiencia despois de doutorarse, elevado potencial de independencia e madurez científica e unha proposta de investigación excelente. Axuda de 1,5 M€ a 5 anos (ampliable a 2 M€).

Á marxe destas, que son as principais, existen outras modalidades complementarias para abordar grandes proxectos consorciados e procesos de transferencia de coñecemento:

  • Synergy Grants – para equipos de entre dous e catro investigadores principais que presenten capacidades complementarias na resolución de grandes retos científicos, imposibles de abordar a través de proxectos de liderado individual. Axuda de 10 M€ a 6 anos (ampliable a 14 M€).
  • Proof-of-Concept – para os investigadores beneficiarios de calquera das modalidades anteriores que queiran dar un paso máis aproximando os resultados do seu proxecto ao mercado mediante unha proba de concepto. Axuda de ata 150.000 € a 18 meses.

Convocatorias ERC

Call Call opens Deadline Budgets million EUR (estimated grants)
Starting Grant ERC-2019-StG 14 September 2018 24 October 2018 580 M€ (390)
Consolidator Grant ERC-2019-CoG 17 October 2018 7 February 2019 602 M€ (314)
Synergy Grant ERC-2019-SyG 14 September 2018 8 November 2018 400 M€ (48)
Advanced Grant ERC-2019-StG 21 May 2019 29 August 2019 391 M€ (166)