Impulso da oportunidade ERC

O programa Oportunius ofrece o impulso necesario para chegar ata o programa do European Research Council – ERC e incentivos para aqueles/as que xa o conseguiron e que elixen Galicia para desenvolver o seu proxecto científico.

O ERC concede axudas a longo prazo a investigadores/as excelentes para levar a cabo proxectos de alto impacto na fronteira do coñecemento, capaces de contribuír a afrontar os grandes retos globais e de garantir a competitividade científica europea. Estas axudas, dotadas con 13.100 millóns de euros no período 2014-2020, son estratéxicas para a Unión Europea, polo que están contempladas no eixe Ciencia Excelente do programa Horizon 2020.

Tipos de axudas ERC

O ERC contempla diferentes modalidades de axuda en función do perfil do/a investigador/a que presente a súa candidatura a título individual, coa liberdade posterior de formar o seu equipo. Poden ser solicitadas por persoas de calquera nacionalidade, sempre que se destinen a desenvolver o seu proxecto en institucións de países membros da Unión Europea ou asociados.

  • Advanced Grants – para investigadores/as principais cun excelente historial de logros científicos nos últimos 10 anos e un perfil excepcional de liderado en termos de orixinalidade e impacto da súa investigación. Axuda de 2,5 M€ a 5 anos (ampliable a 3,5 M€).
  • Consolidator Grants – para investigadores/as principais con entre 7 e 12 anos de experiencia despois de doutorarse, probas de independiencia e madureza científica e unha proposta de investigación excelente. Axuda de 2 M€ a 5 anos (ampliable a 2,75 M€).
  • Starting Grants – para investigadores/as principais con entre 2 e 7 anos de experiencia despois de doutorarse, elevado potencial de independencia e madureza científica e unha proposta de investigación excelente. Axuda de 1,5 M€ a 5 anos (ampliable a 2 M€).

Ao marxe destas, que son as principais, existen outras modalidades complementarias para abordar grandes proxectos consorciados e procesos de transferencia de coñecemento:

  • Synergy Grants – para equipos de entre dous e catro investigadores/as principais que presenten capacidades complementarias na resolución de grandes retos científicos, imposibles de abordar a través de proxectos de liderado individual. Axuda de 10 M€ a 6 anos (ampliable a 14 M€).
  • Proof-of-Concept – para os/as investigadores/as beneficiarios/as de calquera das modalidades anteriores que queiran dar un paso máis aproximando os resultados do seu proxecto ao mercado mediante unha proba de concepto. Axuda de ata 150.000 € a 18 meses.

Convocatorias ERC 2022

Convocatoria Data de apertura* Data límite*
Starting Grants | ERC-2022-StG 23-09-2021 13-01-2022
Consolidator Grants | ERC-2022-CoG 19-10-2021 17-03-2022
Advanced Grants | ERC-2022-AdG 20-01-2022 28-04-2022
Proof of Concept | ERC-2022-PoC1 15-07-2021 14-10-2021
Proof of Concept | ERC-2022-PoC2 16-11-2021 15-02-2022
19-05-2022
29-09-2022
Synergy Grants | ERC-2022-SyG 15-07-2021 10-11-2021

*Estas datas son informadas polo ERC. Poden ser obxecto de modificación. Actualización permanente na páxina web do European Research Council.