Investigar en Galicia

Galicia revélase como unha contorna de investigación que avanza polo camiño cara a ciencia excelente e competitiva a nivel internacional investindo de forma decidida no talento a través do Programa Oportunius.

Galicia deu un salto importante nos últimos anos en materia científica e tecnolóxica, cun importante incremento das súas capacidades grazas a uns recursos humanos cada vez máis competitivos, infraestruturas en constante optimización e políticas públicas de apoio deseñadas para reforzar a produción e a transferencia de coñecemento excelente.

A investigación está considerada en Galicia como a principal fonte de coñecemento para a innovación e o crecemento socioeconómico. Neste contexto, durante os últimos anos a Xunta de Galicia esforzouse por dotar os organismos públicos de investigación de:

  • Financiamento estrutural para os grupos de investigación máis competitivos.
  • Apoio a proxectos de excelencia.
  • Financiamento estrutural de unidades de investigación supragrupais acreditadas como “Centros de Investigación do SUG”.
  • Apoio á carreira investigadora nas súas diferentes etapas: predoutoral e posdoutoral.

A isto súmase un completo abano de programas públicos de apoio á transferencia de coñecemento.

Neste contexto, constituíuse un ecosistema científico sólido no que destacan as tres universidades que conforman o Sistema Universitario de Galicia (SUG); as tres fundacións sanitarias; os cinco centros do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia; e outras entidades públicas e privadas de I+D.

Universidades acreditadas co selo HR Excellence in Research (HRS4R)

Das case 7.000 persoas investigadoras, en equivalente a xornada completa que desenvolven a súa actividade en Galicia, cerca da metade están contratadas polas súas tres universidades do SUGUniversidade da Coruña [UDC], Universidade de Santiago de Compostela [USC] e Universidade de Vigo [Uvigo] –.

Estas entidades contan co selo HR Excellence in Research [HRS4R], que as acredita como institucións comprometidas coa mellora da carreira profesional do persoal investigador.

Na actualidade, o modelo de organización científica das universidades galegas está formado por distintas estruturas de investigación:

A proxección do traballo destes centros de investigación e agrupacións estratéxicas vese reforzada polos dous campus de excelencia internacional cos que conta Galicia: o Campus do Mar e o Campus Vida, especializados nun amplo abano de ámbitos de coñecemento relacionados coas ciencias mariñas e as ciencias da vida.