Iniciativas de Aceleración

VODAFONE CONECTING4GOOD GALICIA

Programa impulsado pola Fundación Vodafone España en colaboración coa Xunta de Galicia para desenvolver iniciativas emprendedoras de innovación social dixital, incluíndo educación, saúde, participación cidadá ou calquera dos recollidos na Axenda Dixital de Galicia 2020 e valorando especialmente o enfoque inclusivo cara os colectivos de persoas con discapacidade e de persoas maiores.


GALICIA OPEN FUTURE: RETOS INDUSTRIA 4.0

Iniciativa promovida por Telefónica en colaboración coa Xunta de Galicia, co obxectivo de fomentar o emprendemento e a innovación aberta, impulsando a resolución por parte dos emprendedores de retos tecnolóxicos expostos por empresas tractoras.

Así mesmo, proporciona aos emprendedores acompañamento experto e personalizado para acelerar o desenvolvemento dos novos negocios ou o lanzamento de produtos/servizos co apoio dos recursos, competencias e experiencia de Telefónica no ámbito do apoio ao emprendemento e á innovación aberta.


VIAGALICIA

Programa promovido polo Consorcio Zona Franca de Vigo e a Xunta de Galicia. Transversal a calquera tipo de ámbito de negocio, ViaGalicia ten como obxectivo a aceleración de proxectos innovadores e invertibles, aos que se acompaña na súa validación, posta en marcha, financiamento e maduración.


BUSINESS FACTORY AERO

 • Ámbito Vertical: Aeronáutico e aeroespacial.
 • Fase de desenvolvemento target: Incubación / Aceleración
 • Ligazón: http://www.bfaero.es

Programa de aceleración promovido pola Xunta de Galicia e que conta coa tracción das empresas Indra Sistemas S.A. e Babcock MCS España, así como a participación do Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) e a Fundación CEL Iniciativas por Lugo.

BFAero está dirixida ao sector aeronáutico, aeroespacial e dos vehículos non tripulados. A súa misión é incubar e acelerar novas empresas que acheguen solucións innovadoras ao mercado, consolidar o tecido empresarial e industrial do sector galego e atraer talento nacional e internacional.


BUSINESS FACTORY AUTO

 • Ámbito Vertical: Automoción
 • Fase de desenvolvemento target: Aceleración / Consolidación
 • Ligazón: http://www.bfauto.es/es/

Programa promovido pola Xunta de Galicia, a Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia ( CEAGA), o Grupo PSA e o Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV). O seu obxectivo é a aceleración e consolidación de proxectos especializados en automoción e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento,contribuíndo así a fortalecer o posicionamento do sector e a incrementar a súa proxección internacional.


BUSINESS FACTORY FOOD

 • Ámbito Vertical: Sector alimentario
 • Fase de desenvolvemento target: Aceleración / Consolidación
 • Ligazón: http://bffood.es/gl

Business Factory Food (en diante, BFFood) é a aceleradora do sector alimentario de Galicia. A súa misión é acelerar e consolidar novas empresas que acheguen solucións innovadoras ao mercado, consolidar o tecido empresarial e industrial do sector galego e atraer talento nacional e internacional.

Trátase dunha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), a Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado (XesGalicia) e da Axencia Galega de Innovación (GAIN), conta coa dinamización do Clúster Alimentario de Galicia (CLUSAGA), e de grandes empresas tractoras do sector como: Grupo Calvo, Grupo Nova Pescanova, Adegas Martin Codax, Kiwi Atlántico, Cravo Food Factory, CLUN Cooperativas Lácteas Unidas, Quescrem e Torre de Nuñez, así como outras entidades colaboradoras do sector.

Retos: BFFood é unha aceleradora caracterizada, entre outros elementos, por estar baseada en retos definidos polo sector conforme a necesidades de mercado, o que asegura a relevancia e potencial comercial dos proxectos.


PROGRAMA DE ACELERACIÓN HEALTHTECH & BIOTECH – ZARPAMOS

 • Programa de aceleración financiado polo programa de axudas ás aceleradores de apoio ao emprendemento innovador da Axencia Galega de Innovación
 • Ámbito Vertical: Saúde
 • Fase de desenvolvemento target: Aceleración
 • Ligazón: https://zarpamos.com

O programa de Aceleracion Healthtech & Biotech de Zarpamos, vai dirixido a empresas en fase semente con vocación internacional desde ou principio e constituídas con forma xurídica mercantil. Onde os participantes terán un grupo de mentores especializados en cada unha dás áreas médicas, negocio, marketing, procesos, comunicación, legal, xestión, desenvolvemento, segundo identifíquese na análise previa e un espazo de coworking gratuíto.


PROGRAMA DE ACELERACIÓN SENDA STARTUP

 • Programa de aceleración financiado polo programa de axudas ás aceleradores de apoio ao emprendemento innovador da Axencia Galega de Innovación
 • Ámbito Vertical: Socio-sanitario.
 • Fase de desenvolvemento target: Aceleración
 • Ligazón: http://www.sendastartup.com/es/

O programa de Aceleración Senda Startup de Inova Labs, vai dirixido a apoiar a proxectos empresariais innovadores no ámbito de especialización, baseadas en tecnoloxías IoT, en áreas de interese como: saúde, asistencia, envellecemento activo e benestar. Apoiando o desenvolvemento de produtos desde a súa concepción inicial ata o seu lanzamento e consolidación no mercado, poñendo a disposición recursos e coñecemento.


PROGRAMA DE ACELERACIÓN LOGISTICS TECH ACCELERATOR

 • Programa de aceleración financiado polo programa de axudas ás aceleradores de apoio ao emprendemento innovador da Axencia Galega de Innovación
 • Ámbito Vertical: Transporte e loxística.
 • Fase de desenvolvemento target: Aceleración
 • Ligazón: http://www.kaleidologistics.com/es/

O programa de Aceleración Logistics Tech Accelerator de Kaleido, vai dirixido a procura de startups cunha tecnoloxía probada e un equipo de traballo consolidado, que necesitan dun último impulso para pivotar a súa tecnoloxía ao mercado. Tratándose de tecnoloxías punteiras a nivel mundial capaces de achegar novas solucións para a loxística e o transporte de mercadorías.


PROGRAMA DE ACELERACIÓN INNOVACIÓN OCÉANO AZUL 4.0

 • Programa de aceleración financiado polo programa de axudas ás aceleradores de apoio ao emprendemento innovador da Axencia Galega de Innovación
 • Ámbito Vertical: Naval e marítimo
 • Fase de desenvolvemento target: Aceleración
 • Ligazón: https://www.oceanoazul.co

O programa de Aceleración Innovación Océano Azul 4.0 promovido polo Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN), o seu obxectivo é acelerar proxectos especializados no sector marítimo e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento. Así, contribuirase a fortalecer o posicionamento do sector marítimo en Galicia e aumentar a súa proxección internacional.


PROGRAMA DE ACELERACIÓN CONECTOR GALICIA

 • Programa de aceleración financiado polo programa de axudas ás aceleradores de apoio ao emprendemento innovador da Axencia Galega de Innovación
 • Ámbito Transversal: Aplicación das TIC
 • Fase de desenvolvemento target: Aceleración
 • Ligazón: http://www.conector.com/aceleradora-de-startups-en-vigo/

Conector Startup Accelerator, a recoñecida aceleradora especializada en startups en fase semente do sector dixital, lanzou o seu primeiro programa de aceleración en Galicia: Programa de Aceleración Conector Galicia.

O programa vai dirixido a startups con base tecnolóxica, en fase semente, con prototipo no mercado e nas primeiras métricas. Procuran proxectos cun equipo formado e un líder claro, startups escalables e internacionalizables e con gran potencial de crecemento.


PROGRAMA DE ACELERACIÓN AVALANZA STARTUP

 • Programa de aceleración financiado polo programa de axudas ás aceleradores de apoio ao emprendemento innovador da Axencia Galega de Innovación
 • Ámbito Transversal: Dirixido a calquera tipoloxía de proxectos
 • Fase de desenvolvemento target: Aceleración
 • Ligazón: https://startupxplore.com/es/inversores/avalanza

Programa cuxo obxectivo é a identificación de startups con alto potencial e empresas en expansión internacional, principalmente en Latinoamérica, para axudar a impulsar o seu crecemento, avalar e ser socio estratéxico.

Máis información
No enderezo electrónico servizos.gain@xunta.gal