Mapa e tipo de iniciativas

Segundo a tipoloxía e fase de desenvolvemento do proxecto:

  • INCUBACIÓN: Proxectos en fase temperá que se atopan entre o nacemento da idea e a validación do modelo de negocio.
  • ACELERACIÓN: Empresas de recente creación con alta capacidade de crecemento, un modelo de negocio validado e certa facturación ou ben ideas co modelo de negocio validado e posible creación de empresa.
  • CONSOLIDACIÓN: Empresas en crecemento que necesitan impulso para establecerse no mercado e xerar vendas/ingresos recorrentes.