Programa Principia 2019

Programa: Principia 2019. Axudas para a contratación de persoal para a realización de actividades de I+D+i
Data de publicación DOG: 11/01/2019
Código do procedemento: IN848C
Prazo de presentación de solicitudes: 12/01/2019 – 11/04/2019
Eido estratéxico: RIS3 – Programa PEME INNOVA

Que é o Programa Principia?

Son axudas de 10.000 euros para a contratación de persoal, por un período mínimo dun ano, para realizar actividades de I+D+i, co fin de favorecer a súa carreira profesional, así como estimular a demanda no sector público e privado de persoal suficientemente cualificado para o desenvolvemento de ditas actividades.

Tipo e intensidade da axuda

Tipo de convocatoria: Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
Tipo de axuda: Subvención
Incentivo: 10.000€ / contrato 12 meses
Orzamento total: 1.100.000 €
Alcance previsto: 110 contratos

Quen pode solicitar estas axudas?

As axudas deste programa poderán ser solicitadas, ata un máximo de 5 contratos por entidade, por:

  • Empresas
  • Organismos de investigación (Universidades, fundacións, centros tecnolóxicos públicos ou privados…)

Documentación e ligazóns

Preguntas frecuentes

Prema sobre cada pregunta frecuente para despregar a resposta.


1. No caso de traballadores de grupos empresariais e empresas vinculadas, un traballador que estivo nunha empresa do grupo empresarial no grupo de cotización correspondente a súa titulación e que nestes momentos está noutra empresa do mesmo grupo empresarial, incumpriría o requisito do artigo 4d) (Non ter sido contratado nos 6 meses anteriores pola entidade solicitante no grupo de cotización á Seguridade Social correspondente á súa titulación)?


O límite, ao que se fai referencia na convocatoria, opera por CIF de forma que se o grupo empresarial ten o mesmo CIF e o candidato estivo traballando, no seu grupo de cotización, nos seis meses anteriores a súa contratación, non sería subvencionable. Se o CIF das compañías pertencentes ao mesmo grupo empresarial ou vencelladas é diferente e sempre que o candidato cumpra co resto de condicións, a contratación sería subvencionable.2. O requirimento que indica que non se debería ter máis de 36 meses de experiencia no mesmo posto/categoría se refire á mesma empresa ou que no momento da contratación non presente una experiencia deste tipo en calquera entidade?


O requirimento de experiencia refírese aos grupos de cotización segundo o establecido na táboa do artigo 4 da convocatoria e se comproba na vida laboral dos traballadores tendo en conta a súa experiencia laboral global en calquera entidade.3. Que poden facer as persoas interesadas en participar no Programa Principia como traballador?


O Programa Principia pode ser solicitado únicamente por empresas/centros de investigación con sede en Galicia. O que solicitan estas entidades son perfís de contratación que poden estar xa contratados ou, no caso de contratarse novos perfís, serán as propias empresas/organismos de investigación as que buscarán libremente os candidatos que se adapten aos perfís concedidos.


Máis información

  • No correo electrónico servizos.gain@xunta.gal
  • Nos teléfonos 981 957 008 / 881 999 121