Plan de traballo

Actividade 1 – Comunidade NANOeaters
 • Acción 1: On line Community
 • Acción 2: NANOeaters Days
 • Acción 3: NANOeaters Workshops con Industria

Actividade 2 – NANOeaters “Execución Casos de Uso”
 • Acción 1: Plan de traballo e coordinación dos “Casos de Uso”
 • Acción 2: Ejecución de los “Casos de Uso”
 • Acción 3: Seguimento “Casos de Uso”

Actividade 3 – NANOeaters “Convocatoria para Experimentos”
 • Acción 1: Xestión da Convocatoria
 • Acción 2: Avaliación, selección e firma de acordos
 • Acción 3: Certificación financeira e xestión de pagos

Actividade 4 – NANOeaters “Execución de Experimentos”
 • Acción 1: Asesoramento individualizado (técnico e de negocio)
 • Acción 2: Eventos para a aceleración e consolidación dos produtos / servizos
 • Acción 3: Acompañamento no lanzamento a mercado

Actividade 5 – Xestión e coordinación

Actividade 6 – Comunicación