FUTUREfacing - GAL


Os acabados e revestimentos son un elemento esencial no deseño e produción de mobles. Eles determinan tanto a estética como as características técnicas e funcionalidades. Tamén esixen a revisión das condicións lexislativas relacionadas coa saúde, a seguridade laboral e o medio ambente.

Poliuretano, auga, poliéster, nitrocelulosa, vernices ignífugos… evolucionaron incorporando nanotecnoloxía, secado UV, propiedades antibacterianas… De igual xeito, evolucionaron os revestimentos, pinturas e outros acabados naturais como ceras e aceites.

O proxecto Erasmus + FUTUREfacing nace da necesidade de transferir este desenvolvemento tecnolóxico das empresas que producen acabados e revestimentos para a aula, a fin de facilitar a aprendizaxe e promover a innovación no produto final.

Sitio web oficial do proxecto dispoñible nesta ligazón.