Erasmus+


Erasmus+: Asociacións estratéxicas no campo da educación, a formación e a xuventude

Obxectivo

As asociacións estratéxicas son proxectos transnacionais para preparar e transferir prácticas innovadoras e fomentar a cooperación, a aprendizaxe entre iguales eo intercambio de experiencias a nivel europeo.

Oportunidades

As asociacións estratéxicas ofrecen oportunidades para unha gran variedade de organizacións públicas, privadas e non gobernamentais para por en práctica moi diversas actividades, por exemplo:

  • Fortalecer a cooperación e as redes entre as organizacións.
  • Desenvolvemento, proba e aplicación de prácticas innovadoras.
  • Promoción do recoñecemento e validación de coñecementos, habilidades e competencias.
  • Promoción da cooperación entre as autoridades rexionais para desenvolver novos sistemas de educación, formación e xuventude.
  • Apoio a estudantes con discapacidade ou necesidades especiais, entre outras cousas para facilitar a súa transición cara ao mercado laboral.
  • Apoio a profesionais da educación e formación para promover equidade, diversidade e inclusión na educación.
  • Promover a integración dos inmigrantes recentemente chegados e dar a coñecer a crise dos refuxiados en Europa.
  • Promover o emprendemento e a cidadanía activa entre os xoves.

Máis información