Inicio

OPORTUNIUS ten por obxectivo crear novas oportunidades para xerar, reter e atraer talento investigador de excelencia en institucións galegas de acollida. OPORTUNIUS capta investigadores excelentes que queiran desenvolver a súa carreira en Galicia a través do programa do European Research Council – ERC.

Un itinerario para cada tipo de investigador, cun mesmo obxectivo: Ciencia excelente en Galicia

Oportunius en cifras [2014-2018]

Investigadores apoiados por OPORTUNIUS:

  • 7 Gañadores ERC
  • 14 Finalistas ERC
  • 81 Candidaturas avaliadas

Convocatorias ERC 2019

Call Call opens Deadline Budgets million EUR (estimated grants)
Starting Grant ERC-2019-StG 14 September 2018 24 October 2018 580 M€ (390)
Consolidator Grant ERC-2019-CoG 17 October 2018 7 February 2019 602 M€ (314)
Synergy Grant ERC-2019-SyG 14 September 2018 8 November 2018 400 M€ (48)
Advanced Grant ERC-2019-StG 21 May 2019 29 August 2019 391 M€ (166)