Fortalecemento de Centros de Xeración de Coñecemento

Programa: Axudas para o fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento
Data de publicación DOG: 02/02/2018
Código de procedemento: IN607E
Prazo de presentación de solicitudes: 03/02/2018 – 02/03/2018

Cal é o obxecto desta axuda?

Son axudas de ata o 50% para a adquisición de infraestruturas de investigación de alta calidade e de carácter aberto e compartido para mellorar a excelencia científica e as tarefas de transferencia dos centros tecnolóxicos e de apoio á innovación de Galicia.

Tipo e intensidade da axuda

Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
Tipo de axuda: axuda a fondo perdido
Axuda: 50% dos custos subvencionables de adquisición de equipamento científico e técnico e/ou programas de aplicacións informáticas de carácter especializado e técnico integrados no proxecto de infraestrutura
Orzamento mínimo solicitude: 100.000 € para cada proxecto de infraestrutura solicitado
Orzamento total: 6.500.000 €

Quen pode solicitar estas axudas?

Poderán ser beneficiarios destas axudas os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de Galicia inscritos no rexistro estatal de centros regulado polo Real Decreto 2093/2008 de 19 de decembro.

Documentación e ligazóns

Documentación para a solicitude de anticipos

Documentación para a xustificación das axudas

Máis información
  • No enderezo electrónico axudas.gain@xunta.gal
  • Nos teléfonos 981 95 74 37, 981 95 73 86, 981 95 73 03Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional