Plan de traballo

Actividade 1 – Estructuración del conocimiento de la Industria Metal-Naval 4.0
 • Acción 1: Portfolio de tecnologías avanzadas.
 • Acción 2: Panel de tecnólogos.
 • Acción 3: Convocatorias Open Innovation.

Actividade 2 – Realización de proxectos demostradores de alto impacto, transferibilidade e patentabilidade
 • Acción 1: Definición e diseño de demostradores.
 • Acción 2: Desenvolvemento dos demostradores industriais.
 • Acción 3: Virtualización da fábrica do futuro 4.0.

Actividade 3 – Talento 4.0
 • Acción 1: Detección e definición de necesidades formativas.
 • Acción 2: Plataforma formativa online.
 • Acción 3: Accións formativas e Workshops.

Actividade 4 – Accións prácticas de divulgación e fomento da cultura da innovación 4.0
 • Acción 1: Showrooms de presentación de resultados.
 • Acción 2: Misións directas e inversas.
 • Acción 3: Estructura permanente conxunta.

Actividade 5 – Coordinación

Actividade 6 – Comunicación
 • Acción 1: Imaxe corporativa do proxecto.
 • Acción 2: Plan de comunicación.
 • Acción 3: Páxina web e perfiles en redes sociais.