Consolidación e estruturación de Centros Tecnolóxicos Consolidados

Programa: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia
Data de publicación DOG: 07/06/2017
Código do procedemento: IN845A
Prazo de presentación de solicitudes: 07/07/2017

RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Documentación

Documentación para a xustificación das axudas