Axudas de apoio á etapa predoutoral

Programa: Axudas de apoio á etapa predoutoral
Data de publicación no DOG: 09/06/2017
Código de procedemento: IN606A
Prazo de presentación de solicitudes: 10/06/2017 – 10/07/2017

Orde do 29 de maio de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017.

Documentación

Documentación para a xustificación das axudas [8ª xustificación: dende novembro de 2020 ata a finalización dos contratos derivados destas axudas]