Investimentos innovadores para o crecemento empresarial (2014)

Programa: i2c INN
Código de procedemento: IN848A
Plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2014 – 24/02/2014

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para investimentos innovadores para o crecemento empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (Programa i2C INN), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN848A).

Documentación

Documentos para a xustificación das Axudas

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional