Consolidación e estruturación de Centros Tecnolóxicos Consolidados

Programa: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia
Data de publicación DOG: 25/04/2014
Código do procedemento: IN845A
Prazo de presentación de solicitudes: 26/05/2014

RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2014

Documentación

Documentación para a xustificación das axudas

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional