Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos non consolidados de Galicia

Programa: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva nos centros tecnolóxicos non consolidados de Galicia
Data de publicación DOG: 04/07/2014
Código do procedemento: IN845C
Prazo de presentación de solicitudes: 04/08/2014

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos non consolidados de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2014

DOCUMENTACIÓN

Documentación para a xustificación das axudas

Fondo Social Europeo