Consolidación e estruturación de Centros Tecnolóxicos Consolidados

Programa: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia
Data de publicación DOG: 01/06/2015
Código do procedemento: IN845A
Prazo de presentación de solicitudes: 01/07/2015

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Documentación

Documentación para a xustificación das axudas