Unidades mixtas de investigación 2015

Programa: Creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación
Data de publicación DOG: 23/02/2015
Código do procedemento: IN853A
Prazo de presentación de solicitudes: 24/02/2015 – 23/03/2015

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a organismos de investigación de Galicia para a creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Documentación da solicitude

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2015 pola que se adxudican as axudas a organismos de investigación de Galicia para a creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación, convocadas pola Resolución desta axencia do 13 de febreiro de 2015

Documentación da resolución

Documentación para a solicitude de anticipos

Documentación para a xustificación das axudas