Recursos Humanos - Estadías 2015

Estadías 2015

Programa: Programa de recursos humanos
Código de procedemento: IN809A
Data de publicación no DOG: 13 de xaneiro de 2015
Prazo de presentación de solicitudes: 13 de febreiro de 2015

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2014, da Axencia Galega de Innovación, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das bolsas para estadías a realizar no 2015 correspondentes a investigadores e técnicos contratados en centros tecnolóxicos de Galicia e en Organismos Públicos de Investigación con centros radicados en Galicia, alleos ao Sistema Universitario de Galicia, ao abeiro das accións financiables polo Fondo Social Europeo de Formación de Investigadores do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015, e se procede á súa convocatoria.

Documentación

Documentos para a xustificación das axudas

Fondo Social Europeo