I FORO SEGUIMENTO RIS3 REXIONAIS E TRANSREXIONAIS

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2015

Ponentes e documentación

NOVAS VARIABLES PARA NOVAS DIMENSIÓNS EN APOIO ÁS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN
Fredrik Rakar, Xestor de Programas en Reglab Sweden e Profesor na Universidade de Kristianstad
ESPECIALIDADE E COMPARABILIDADE NO SEGUIMENTO DAS ESTRATEXIAS RIS3
María Álvarez, S3 Platform, Institute for Prospective and Technological Studies – JRC, Comisión Europea
COORDINACIÓN MULTINIVEL DOS SISTEMAS DE SEGUIMENTO: REXIONAL, NACIONAL E EUROPEO
Cecilia Cabello Valdés, Directora de Indicadores e Seguimento de Políticas de I+D+i , Secretaría de Estado de I+D+i, MINECO
SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS ESTRATEXIAS RIS3: A IMPORTANCIA DOS INDICADORES CUALITATIVOS
Joaquín Guinea, Director Executivo de Innovatec e experto RIS3 da Comisión Europea
CASO PRÁCTICO: NAVARRA
Daniel Mazo, Responsable das Áreas de Emprendemento, I+D+i e Infraestruturas, Fundación MODERNA, Navarra
O valor engadido da colaboración transrexional
Richard Tuffs, Director da Rede de Innovación e Investigación das Rexións Europeas (ERRIN)
ENFOQUES PARA AVALIACIÓN DE ESTRATEXIAS RIS3 DE ENFOQUE TRANSFRONTEIRIZO
Miguel Barbosa, Administrador da Agência Nacional de Inovaçâo (ANI), Portugal