Civil UAVs Initiative

O goberno galego lanzou a Civil UAVs Initiative para a utilización de sistemas aéreos non tripulados (UAVs nas súas siglas en inglés) no ámbito civil e na mellora da prestación dos servizos públicos no marco do impulso ao desenvolvemento dun polo aeronáutico de referencia europea en Galicia.

Esta iniciativa consta de dúas fases: unha primeira que consiste na posta en marcha dun procedemento de compra pública precomercial a nivel internacional para a busca dun ou varios socios tecnolóxicos industriais, especializados en sistemas aéreos non tripulados, que activen e desenvolvan o polo tecnolóxico e, unha segunda, que abre un proceso de compra pública innovadora para mellorar a través das UAVs a prestación de determinados servizos propios.