A conselleira de Facenda e o conselleiro de Economía e Industria acompañan ao comisario europeo de Política Rexional na visita a Televés