SEGAPI

O artigo 149.1.9 da Constitución Española establece que lle corresponde ao Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación sobre propiedade industrial e intelectual, por outra banda, o Estatuto de Autonomía de Galicia no seu artigo 29 outorga á Comunidade Autónoma Galega a competencia de execución da lexislación do Estado en materia de propiedade industrial.

Tendo en conta isto, a Xunta de Galicia e a OEPM subscribiron un convenio de colaboración que se renova automáticamente cada ano en virtude do cal o Servicio Galego da Propiedade Industrial prestará os servizos de oficina rexional da OEPM como oficina receptora de solicitudes e outros documentos relacionados coa concesión de títulos de propiedade industrial, de prestación de servizos de información e como impulsora da protección e utilización do sistema de propiedade industrial por parte do tecido empresarial galego.

  • Como consecuencia do anterior a Axencia Galega de Innovación, a través do Servicio Galego de Propiedade Industrial, é unha axencia socio colaborador da Oficina Española de Patentes e Marcas, e recoñecida tamén polo Instituto Europeo de Patentes, como parte do PATLIB, así como pola Organización Mundial da Propiedade Industrial (OMPI).
  • Estes servizos ofrecen atención persoal (con cita previa solicitada por correo electrónico) ou directamente a través do mesmo enderezo electrónico de consulta: infosegapi.gain@xunta.es

Dependencia funcional: O SEGAPI é unha unidade da Axencia Galega de Innovación dentro da División de Xestión da Innovación dependente da Área de Programas de Innovación.

Enderezo: Rúa Airas Nunes s/n, 15702 Santiago de Compostela.
Teléfono de información: 981 957 390 – 981 957 391
Enderezos electrónicos: infosegapi.gain@xunta.es