I2C

O Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento (I2C) é o instrumento de planificación e coordinación das políticas en materia de investigación, transferencia, valorización e innovación en Galicia no quinquenio 2011-2015.