Fondo de proba de concepto

Qué é?

O programa Ignicia Proba de Concepto é unha iniciativa pioneira en España, que ten como finalidade poñer en valor e apoiar o desenvolvemento das aplicacións comerciais das investigacións xeradas polos centros de coñecemento galegos.

Ignicia nace cos seguintes obxectivos:

 • Facilitar a transferencia de resultados de investigación dende organismos de investigación ao mercado.
 • Acelerar e mellorar os resultados nos procesos de transferencia tecnolóxica.
 • Contribuír á rendibilización económica e social do investimento público en investigación.
 • Detectar con prontitude proxectos con potencial innovador e de mercado.
 • Apoiar o cambio cultural no ámbito científico.

Que tipo de proxectos busca?

IGNICIA busca proxectos que:

 • Aborden probas ou actuacións posteriores á obtención do resultado de investigación que se pretende explotar e que permitan validar unha tecnoloxía en condicións reais ou cuasi reais.
 • Teñan resultados con potencial de transferencia e de xeración de retornos económicos no curto e medio prazo.
 • Con capacidade de xerar resultados con aplicación na sociedade.
 • Con equipos comprometidos coa comercialización e a transferencia.

Como se seleccionan os PROXECTOS IGNICIA?

Os PROXECTOS IGNICIA pasan un proceso de avaliación en dúas fases no que participa un panel de expertos internacionais xunto con expertos da Fundación Barrié e da Axencia Galega de Innovación. Entre outros aspectos, realízase unha análise do nivel da ciencia que hai detrás de cada proxecto e especialmente, do grado de capacidade e compromiso do equipo promotor para a comercialización dos resultados do proxecto.

Antes da súa aprobación, cada proxecto recibe asesoramento especializado durante dous meses para a elaboración e mellora dun plan de desenvolvemento e comercialización. A maiores deste plan, os proxectos son sometidos a unha auditoría legal (DDL) para verificar posibles condicionantes que puideran existir para a explotación dos resultados.

Que ofrece IGNICIA?

 • Investimento: o programa realiza unha achega patrimonial onerosa destinada a financiar os gastos marxinais precisos para desenvolver as aplicacións comerciais dos proxectos seleccionados (estudos de mercado, validación técnica, análise de oportunidades comerciais e de negocio, etc).
 • Soporte: asesoramento e contacto con potenciais partners ou identificación e contacto con potenciais clientes.
 • Acompañamento durante todo o proceso de comercialización.
 • Recoñecemento: IGNICIA é un programa que recoñece ás tecnoloxías galegas máis relevantes dende un punto de vista científico e de negocio e apoia a creación de empresas tecnolóxicas que poidan competir a escala global ou a transferencia por medio de licenzas aos actores máis relevantes a nivel global do sector.

Impacto do Programa IGNICIA

O programa lanzouse no ano 2016 e ata o momento publicáronse dúas convocatorias. O investimento global do programa ascende a máis de 7 millóns de euros, que serviron para apoiar un total de 16 proxectos (9 na primeira convocatoria e 7 na segunda).

A convocatoria de 2016 propiciou a creación de 5 spin-offs e 1 licencia á industria. Outros dous proxectos desta convocatoria están na súa fase final de comercialización.

No ano 2018 publicouse a segunda convocatoria do Programa. Como consecuencia desta convocatoria prevese a creación de 5 spin-offs e dúas licencias á industria. inVerbis Analytics S.L. e Artificial Intelligence Indestia, S.L., as dúas primeiras empresas desta convocatoria, xa se constituíron en decembro de 2020 e xaneiro de 2021, respectivamente, estando o resto de proxectos en desenvolvemento comercial.

Durante a súa participación no Programa, varios Proxectos Ignicia foron merecedores de diversos premios e recoñecementos a nivel nacional e internacional ( China Innovation & Entrepreneurship International Competition 2019, Premio a la Acción Empresarial Más Innovadora Ligada a la Universidad dos Premios Cinco Días a la Innovación Empresarial 2019, segunda start-up máis innovadora de España en 2019 por El Referente, J&J Quick Pitch na J.P. Morgan Healthcare Conference, mellor idea do ano dos premios Galileo Masters da Axencia Europea GNNS, etc). Boa parte dos Proxectos foron tamén seleccionados para participar en diversas aceleradoras e incubadoras de emprendemento: Viagalicia, BFAuto, Startups R Dico Challenge, Abanca Innova ou Bioincubatech, entre outras.

As spin-offs resultantes de Ignicia levantaron ata o momento investimentos por preto de 3 millóns de euros, captando o interese de importantes fondos nacionais e distintos actores públicos e privados.

Resultados dos PROXECTOS IGNICIA #1 (actualización decembro 2020)

 • Alén Space S.L.: Spin-off da Universidade de Vigo, Alén Space é un fabricante de nanosatélites de referencia en Europa e Latinoamérica. Conta cun equipo experto en nanosatélites altamente cualificado, formado por enxeñeiros con máis de doce anos de experiencia no desenvolvemento de CubeSats, tecnoloxía de primeiro nivel e procesos baseados nos estándares europeos do sector (ESA-ECSS).
 • Alice Biometrics, S.L.: Spin-off do Centro Tecnolóxico Gradiant, é unha solución de verificación de identidade automática para o proceso de on-boarding dixital e cumprimento de KYC/AML.
 • Ancora Mobile S.L.: Spin-off da Universidade de Vigo, Ancora Mobile ofrece unha solución para que as aplicacións móbiles se conecten directamente con máquinas ou calquera sistema produtivo para intercambiar información.
 • Liberabio S.L: Spin-off da Universidade de Santiago de Compostela, Libera Bio fai uso da plataforma patentada MPN Technology®, para dar un paso máis na utilización de medicamentos biolóxicos no tratamento personalizado do cancro: a liberación de anticorpos monoclonais a nivel intracelular, en células tumorais e metastáticas, para tratar dianas ata o momento inabordables farmacoloxicamente.
 • Materiales Funcionales S.L.: Spin-off da Universidade de Santiago de Compostela, que conta cunha tecnoloxía para a conformación de pezas cerámicas a través de impresión 3D con utilidade para a comercialización de biocatalizadores e implantes para a rexeneración ósea.
 • Biofast: esta tecnoloxía da Universidade de Vigo foi transferida á multinacional Ziacom para comercializar un biomaterial, obtido a partir de dentes de tiburón, para a rexeneración ósea desenvolvido polo Grupo de Novos Materiais da Universidade de Vigo.

Resultados dos PROXECTOS IGNICIA #2 (actualización xaneiro 2021)

 • inVerbis Analytics S.L.: Spin-off da Universidade de Santiago de Compostela, é unha plataforma que ofrece as mellores ferramentas de minería de procesos que permite que empresas de consultoría, de certificación ou de desenvolvemento de software, entre outras, poidan aplicar a minería de procesos as súas propostas de valor.
 • Artificial Intelligence Indestia, S.L.: Spin-off da Universidade da Coruña, Indestia comercializa un software baseado en técnicas de intelixencia artificial que permite determinar as mellores imaxes dun conxunto dende unha perspectiva da calidade, o valor estético ou o impacto comercial.