Iniciativas de recoñecemento ao deseño

O Programa de Deseño para a Innovación contempla o recoñecemento ás mellores iniciativas do deseño galego como unha vía estratéxica para reforzar e promocionar o esforzo dos seus profesionais e a proxección do seu traballo.

Este eixe de actuación prioriza a colaboración coas entidades de referencia no sector e tamén está aberto á posta en marcha de iniciativas propias.

Premios Galicia de Innovación e Deseño

Os Premios Galicia de Innovación e Deseño nacen en 2020 como unha iniciativa da Xunta de Galicia, a través de Gain, para recoñecer o labor das persoas e empresas que están a contribuír significativamente ao desenvolvememento económico e social en Galicia a través da innovación e o deseño.

Os galardóns contan cunha sección específica de deseño con tres categorías:

  • Profesionais: 15.000 € Profesionais do deseño (persoas físicas ou equipos de profesionais) cunha traxectoria de alomenos dez anos de recoñecido prestixio no sector.
  • Deseñadores/as mozos/as: 15.000 € Creadores de ata 35 anos de idade cunha traxectoria profesional inferior a dez anos.
  • Empresas: premio honorífico Empresas consolidadas que incorporasen o deseño a súa estratexia empresarial ao longo de, como mínimo, a última década.

Toda a información dispoñible aquí.

Premios Paraugas

A colaboración da Axencia Galega de Innovación cos Premios da Comunicación e do Márketing de Galicia, os Premios Paraugas, comezou en 2018.

Desde a terceira edición deste certamen, Gain, a través do Programa de Deseño para a Innovación, patrocina a categoría de deseño destes galardóns, organizados polo Clúster de Comunicación de Galicia.

Porto Design Biennale

O deseño galego tivo o seu espazo propio na Porto Design Biennale, que en 2019 celebrou a súa primeira edición co obxectivo de converterse na gran cita do deseño europeo.

A Porto Design Biennale contou cunha exposición de deseño galego, que contribuíu non só á proxección internacional dos seus profesionais senón tamén á apertura de novas oportunidades de colaboración entre Galicia e Portugal para impulsar o deseño como ferramenta de innovación e competitividade.