Deseño e Emprendemento

A iniciativa Deseño & Emprendemento está dirixida aos emprendedores que participan nos programas da Rede Galega de Aceleradoras. O seu obxectivo é mellorar o coñecemento e a comprensión destes novos empresarios sobre o deseño como factor estratéxico relevante para a posta en marcha dos seus proxectos.

Esta iniciativa do Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade 2024 – DIFERENZA contempla unha serie de actividades de divulgación, formación e asesoramento coordinadas cos difererentes programas da Rede de Aceleradoras: