Obxectivos

A Materioteca de Galicia ofrece solucións para impulsar a transformación dixital da industria galega a través dos materiais e do deseño.

Os seus obxectivos son:

  • Catalogar e dar visibilidade a novos materiais innovadores desenvolvidos en Galicia, tanto en universidades ou centros tecnolóxicos e de investigación públicos e privados como en empresas.
  • Ofrecer un espazo de inspiración aos profesionais involucrados no desenvolvemento de solucións innovadoras para os retos que se expoñen nas empresas (deseñadores de diferentes disciplinas, enxeñeiros, arquitectos, tecnólogos e calquera outro perfil implicado).
  • Transferir coñecemento, en dúas vertentes:
    • Desde os axentes de I+D do campo dos novos materiais á industria, coa finalidade de mellorar a competitividade das empresas grazas á capacidade que xeran os materiais avanzados para crear produtos e solucións con maior valor engadido.
    • Entre diferentes sectores de actividade, partindo de que moitas veces un material creado para resolver unha necesidade nun sector determinado ten capacidade para ofrecer solucións noutros.
  • Crear sinerxías entre os organismos de I+D galegos do campo dos materiais e entre eles e as empresas. Para logralo, a materioteca promoverá a creación dunha rede de colaboradores e dun catálogo de grupos de investigación neste ámbito.