Finalistas ERC

Os investigadores/as que resultaran finalistas no proceso de selección dunha convocatoria do ERC teñen acceso aos beneficios contemplados no programa Oportunius para incrementar as súas posibilidades de éxito en futuras convocatorias.

Pode solicitar estas axudas e servizos o persoal investigador adscrito a calquera das institucións de acollida de Galicia que teña acadado un destes dous logros:

  • Unha A como valoración, sen dotación económica, no proceso de acceso a unha axuda ERC.
  • A superación da primeira fase de avaliación do ERC.

E, ademais, se comprometa a presentarse á seguinte convocatoria posible.

Tipos de axuda e servizos

Os finalistas no proceso de obtención dunha ERC grant poden optar a un programa completo de apoios no marco do Oportunius formado por:


  1. Axuda económica durante 2 anos para mellorar o proxecto finalista e os méritos do investigador/a ata elevalos ao nivel de excelencia esixido para ter éxito nunha futura convocatoria do ERC, co compromiso de volver presentarse durante ese período:
    • Advanced Grant: 80.000 €/ano.
    • Consolidator Grant: 65.000 €/ano.
    • Starting Grant: 50.000 €/ano.


  2. Servizos de formación e asesoramento personalizado para optimizar a elaboración da súa proposta, de cara a cumprir do mellor xeito os estándares de calidade das candidaturas ao ERC. Este servizo inclúe:


Solicitude de apoio

O persoal investigador interesado nos servizos do programa Oportunius para finalistas ERC debe descargar e cubrir un cuestionario preliminar e envialo a oportunius.gain@xunta.gal.