Iniciativas de Consolidación

AGROBIOTECH INNOVACION

  • Ámbito Vertical: Agroalimentario, biomasa e biotecnolóxico.
  • Fase de desenvolvemento target: Consolidación
  • Ligazón: http://agrobiotech.gal

Programa de aceleración impulsado en colaboración entre a Axencia Galega de Innovación xunto co Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A (Tecnópole)

O Programa Agrobiotech Innovación está destinado á empresas xa constituídas e o seu obxectivo é favorecer o seu despegue e crecemento sostible a través da innovación. É un programa de aceleración especialmente dirixido ao impulso e o crecemento sostible das pemes innovadoras galegas en tres sectores estratéxicos: biotecnoloxía, agroalimentación e biomasa.


BUSINESS FACTORY AUTO

  • Ámbito Vertical: Automoción
  • Fase de desenvolvemento target: Aceleración / Consolidación
  • Ligazón: http://www.bfauto.es/es/

Programa promovido pola Xunta de Galicia, a Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia ( CEAGA), o Grupo PSA e o Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV). O seu obxectivo é a aceleración e consolidación de proxectos especializados en automoción e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento,contribuíndo así a fortalecer o posicionamento do Sector e a incrementar a súa proxección internacional.

Máis información
No enderezo electrónico servizos.gain@xunta.gal