Institucións de acollida

As 3 Universidades de Galicia son as institucións de acollida dos 12 investigadores galegos que recibiron axudas do ERC.

Universidade de A Coruña

Universidade de Santiago de Compostela
  • Campus Santiago
  • Campus de Lugo

Universidade de Vigo
  • Campus de Vigo
  • Campus de Ourense
  • Campus de Pontevedra