Contacto

Podes contactar connosco a través das seguintes vías:

  • No teléfono 981 957 000
  • No seguinte enderezo postal:
Axencia Galega de Innovación – GAIN
Rúa Airas Nunes, s/n
15702 Santiago de Compostela