Axudas ás aceleradoras privadas de apoio ao emprendemento innovador

Programa: Axudas ás aceleradoras privadas de apoio ao emprendemento innovador
Data de publicación no DOG: 10/10/2016
Código de procedemento: IN856A
Prazo de presentación de solicitudes: ata 10/11/2016

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, do Programa de axudas ás aceleradoras privadas de apoio ao emprendemento innovador, no marco da Estratexia de especialización intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Documentación xeral

Modelos dos formularios

Documentación xustificativa para o pagamento das axudas