Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento

Programa: Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento
Data de publicación DOG: 10/08/2016
Prazo de presentación de solicitudes: 11/08/2016 – 10/09/2016
Códigos dos procedementos:
  IN607A: Modalidade A – Grupos de referencia competitiva (GRC)
  IN607B: Modalidade B – Grupos con potencial de crecemento (GPC)
  IN607C: Modalidade C – Redes de investigación.
  IN607D: Modalidade D – Proxectos de excelencia

ORDE do 27 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2016.

Documentación