Consolidación e estruturación de Centros Tecnolóxicos Consolidados

Programa: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia
Data de publicación DOG: 20/06/2016
Código do procedemento: IN845A
Prazo de presentación de solicitudes: 20/07/2016

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Documentación

Documentación para a xustificación das axudas