Horizonte 2020

Horizonte 2020 é o programa marco da Unión Europea que financia proxectos de investigación e innovación. O seu periodo de execución abarca do 2014 ao 2020 e está dotado cun orzamento de preto de 80.000 millóns de euros.

Os seus obxectivos estratéxicos son:

  1. Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar a posición da UE no panorama científico mundial.
  2. Desenvolver tecnoloxías e as súas aplicacións para mellorar a competitividade europea.
  3. Investigar nas grandes cuestións que afectan aos cidadáns europeos.

Máis información: