Axudas para o fomento da Propiedade Industrial

Programa: Programa i2C PI
Código de procedemento: IN525A
Prazo de presentación de solicitudes: 25/01/2014 – 31/05/2014

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento da propiedade industrial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (Programa i2C PI), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN525A).

Documentación

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional