Unidades mixtas de investigación 2014

Programa: Creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación
Data de publicación DOG: 18/06/2014
Código do procedemento: IN853A
Prazo de presentación de solicitudes: 19/06/2014 – 18/07/2014

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a organismos de investigación de Galicia para a creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Documentación solicitude

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2014 pola que se adxudican as axudas a organismos de investigación de Galicia para a creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación, convocadas pola Resolución da Axencia Galega de Innovación do 10 de xuño de 2014

Documentación aceptación

Documentación para a solicitude de anticipos

Resolución do 10 de outubro de 2014 pola que se modifican os prazos de xustificación das subvencións a organismos de investigación de Galicia para a creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Modificación prazos de xustificación (anualidade 2014)

Documentación para a xustificación das axudas