Axudas de apoio á etapa posdoutoral

ORDE do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria.

Documentación

Procedementos de avaliación de rendemento

Documentación para a xustificación das axudas [5ª xustificación: meses de maio a outubro de 2018]