Axudas de apoio á etapa predoutoral

ORDE do 17 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria.

Documentación

Documentación para a xustificación das axudas [6ª xustificación: de novembro de 2018 a abril de 2019]

Documentación para a xustificación das axudas [7ª xustificación: de maio de 2019 ata a finalización dos contratos]